You do not have an organizer account yet?

 

Regulations for Euroloppet Partner Race


Registration for Organizers

Edit event

Please enter your user name and password.

Fristart-pool for dem som har Euroloppet-pass

 

Bli Euroloppet-løper!

 

  • Enhver som har Euroloppet-pass og som i løpet av en sesong deltar i minst tre Euroloppet-championløp (på tre ulike arenaer) - uansett om det er snakk om kort- eller langdistanse, klassisk eller skøyting, får en fristart for neste sesong.
  • I tillegg får man en START Hoch Fluor skismurning (START HF 6) til en verdi av 58,- euro som belønning for prestasjonen.Naturligvis finnes det også et «Euroloppet-løperdiplom»You'll also receive the "Euroloppet Racer Diploma", of course.

 

 

Klassifisering av Euroloppet-løpere skjer automatisk. Forutsetningen er ved påmelding til de enkelte Euroloppet-championløpene at for- og etternavn alltid er stavet på samme måte hver gang.

 

[Translate to Norsk:]

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlogging/påmelding -  Euroloppet-fristartpool:

Enhver Euroloppet-løper kan logge seg inn i Euroloppet-fristartpool ved hjelp av sine Euroloppet-passdata.

  • Fristartpoolen er åpen fra 1. september til 31. oktober.
  • I fristartpoolen kan de fristartene som er til rådighet velges.
  • De som har Euroloppet-pass og som har fullført minst tre Euroloppet-championsløp (på tre arenaer) i løpet av en sesong, kan for neste vinter til et Euroloppet-championsløp de i løpet av den siste vinteren ikke har deltatt i, bestille seg en fristart-verdikupong gratis, såframt det ennå finnes en beholdning av fristarter.
  • De som har Euroloppet-pass og som har fullført minst fem Euroloppet-championsløp (på fem arenaer) i løpet av en sesong, kan for neste vinter til et Euroloppet-championsløp de i løpet av den siste vinteren ikke har deltatt i, bestille seg en fristart-verdikupong gratis, såframt det ennå finnes en beholdning av fristarter.
  • Den fristarten som er bestilt er gyldig i 12 måneder, kan ikke gjøres om på og kan ikke overføres til andre. Refusjon av beløp er ikke mulig.
  • De fristartene som er bestilt med START-skismøring vil fra november til senest i midten av desember sendes fra Euroloppet-kontoret med posten.

Innlogging/påmelding: Fristartpool

 

Hjertelig takk!

Euroloppets løperkampanje 3 + 1 er mulig, takket være støtten fra alle Euroloppet-championløpsorganisatorer.

I løperkampanjen 3 + 1 stiller Euroloppet-championløps fristarter til rådighet en verdi på ca. 20 000 euro hver sesong.​​​​​​​Det finnes et antall verdikuponger til fristart som varierer, alt etter arrangement.​​​​​​​

 

 

Juridisk informasjon:

Euroloppets løperkampanje er en frivillig ytelse fra Euroloppet-championløpets arrangører og Det europeiske skimaratonforbundet. De ansvarlige ønsker dermed å tilby Euroloppet-løperne ytterligere fordeler i deres idrett. Kampanjen er tidsmessig begrenset. Ingen har krav på en fristart-verdikupong til et bestemt Euroloppet-championløp. Rettigheten til en fristart-verdikupong gjelder bare så lenge det i fristartpool fortsatt finnes en beholdning av verdikuponger.Dersom alle fristart-verdikuponger som finnes allerede er delt ut, bortfaller kravet. En fristart-verdikupong er kun gyldig for kommende sesong. Overføring av en fristart-verdikupong til en annen person, bytte mot en kupong til et annet løp eller refusjon av startavgift er ikke mulig. Ved manglende innløsning innen 12 måneder (også i tilfelle en blir forhindret, syk osv.), har en ikke krav på erstatning.

 

* Vilkår for deltakelse
Alle løpere som har deltatt på minst tre løp som er merket av som Euroloppet-championsløp i løpet av en sesong og har gyldig Euroloppet-pass på dette tidspunktet, er kvalifisert til å delta i Euroloppet-løperkonkurransen. Det europeiske skimaratonforbundet (EUC) er arrangør av konkurransen for de som har Euroloppet-pass. Vinnerne vil få beskjed av EUC etter sesongens siste Euroloppet-championsløp.Vinnerne vil bli kunngjort på hjemmesiden www.euroloppet.com med for- og etternavn, i tillegg til navnet på landet de bor i. Vinnerne vil bli varslet skriftlig og via e-post.Den oppgitte verdien av premien er veiledende og kan variere, avhengig av premie. En kompensasjon for denne verdien er ikke mulig.   Gevinstene kan ikke innløses i kontanter. Det er ikke anledning til å gå rettens vei for å få innløst gevinstene. Det kan ikke føres korrespondanse om Euroloppet-konkurransen.

nach oben