… hent deg ditt Euroloppet Pass

 • Velkomstgaver til en verdi på over 60,-€
 • Sponsorprogrammet for Euroloppet passeiere med mange gunstige fordeler
 • Euroloppet Champion diplom
 • Euroloppet Champion medalje
 • Euroloppet Champion krystalltallerken
 • Euroloppet Racer – Årsvurdering med Euroloppet Racer diplom

Reglement- Euroloppet Racer

Euroloppet Racer

årlig Euroloppet Racer - årsevaluering 

 • Du blir en Euroloppet Racer, når du har deltatt på 3 forskjellige Euroloppet arrangement i løpet av en sesong. kort- eller langdistanse – skøyting/klassisk
 • Du får "Euroloppet Racer diplomet" og "Euroloppet Racer symerke" med det respektive årstallet.

The Racer action 3 + 1 is realized with the support of all Euroloppet organizers. In total, the Euroloppet races support the action with freestarts in a worth of ca. 20.000.-€ per season. The freestart vouchers are limited for each event.

Who absolves in one season at least three Euroloppet events as Euroloppet Passport holder will be honored with the title „Euroloppet Racer YEAR“. Each “Euroloppet Racer” has access to the Euroloppet “Freestartpool” at www.euroloppet.com in the year, he achieved the title „Euroloppet Racer“ with his Euroloppet Passport N°. The „Freestart Vouchers“ of the events will be available in the „Freestartpool“ for a limited time only (September 01st to October 31st).
The Euroloppet Racer (at least 3 or 4 races) can order an available Freestart Voucher of the Freestartpool for a Euroloppet event, he didn’t absolve in the last season. Who absolved at least 5 races in one Euroloppet season can choose his Freestart for the next season freely, in case freestarts are still available. The Freestart Voucher is only valid for the next season and is not transferable. Refunding is not possible.

If the Freestart Voucher will be encashed in the next season, the race will be honored for the new Racer valuation. That means, the Ski Marathon runner has only pay the starting fee for two Euroloppet events, to get another access to log in to the Freestartpool for the next season.

Legal notice:

The Euroloppet Racer Aktion is a voluntary service of the Euroloppet organizers and the European Union of cross-country skiing marathon races. The responsible persons want to offer more advantages for the Euroloppet Racers in their sports. The action is limited by time. Legal notice: There’s no right to a Freestart Voucher of a certain Euroloppet event. The right of a freestart is given until Freestart Vouchers are available in the Freestartpool. If all available Freestart Vouchers are distributed, there’s no more right to a Freestart Voucher. A transfer to another person, changing to another racer or refunding of the starting fee is not possible. If the starting voucher won't be encashed (in case of hindrance, illness, etc.) the demand expires.

Regler

Bli Euroloppet Champion

Du får Euroloppet passet og får i tillegg til mange fordeler som passeier mulighet til å oppnå Euroloppet Champion tittelen. Passet gjelder inntil Euroloppet Champion tittelen er nådd (maks. 10 år/vintersesonger regnet fra utstedelsesdato).

 • Etter du har fullført 8 forskjellige Euroloppet arrangement – kort- eller langdistanse på maks. 10 år – får du tittelen "Euroloppet Champion"
 • Som Euroloppet Champion får du så Euroloppet "Champion-diplom" og Euroloppet "Gold Sticker", i tillegg til symerke "Euroloppet Champion".
 • Hver Euroloppet -Champion kan i tillegg erverve "Euroloppet Champion medaljen" og "Euroloppet - Champion krystalltalleren".
 • Navnet ditt blir offentliggjort på internett som Euroloppet Champion. Det samme gjelder et bilde av deg dersom du sender oss bildet ditt.

Evaluering: Et løp per arrangement – kort- eller langdistanse – skøyting/klassisk