You do not have an organizer account yet?

 

Regulations for Euroloppet Partner Race


Registration for Organizers

Edit event

Please enter your user name and password.

Fristartpoolen för Euroloppet Pass-innehavare

 

Bli en Euroloppet Racer!

  • Varje Euroloppet Pass-innehavare som deltar i minst tre Euroloppet Champion Races under en säsong (3 arenor) - oavsett om det är kort- eller lång-, klassisk eller skridskostilåkning, får en fristart i nästa säsong.
  • Därtill kommer ett START-högfluorvalla (START HF 6) värd 58,- € som belöning för den goda prestationen.
  • Naturligtvis överräcks också ett "Euroloppet Racer Diplom"

 

Euroloppet Racer bedömning görs automatiskt. Förutsättningen för detta är att vid registreringen för de enskilda Euroloppet Champion Race, namn och förnamn alltid stavas på samma sätt.

 

[Translate to Svenska:]

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggning / registrering - Euroloppet fristartpoolen:

Varje Euroloppet Racer kan logga in på Euroloppet fristartpoolen med Euroloppet Pass-data.

  • Fristartpoolen är öppen från 1 september till 31 oktober.
  • I fristartpoolen kan de tillgängliga fria startarna väljas.
  • Euroloppet Pass-innehavare som har fullgjort minst 3 Euroloppet Champion Races (på 3 arenor) under en säsong kan, för nästa vinter, boka en gratis fristart voucher för ett Euroloppet Champion Race, som hen inte deltagit i förra vintern, såvida fristarter är tillgängliga i kvoten.
  • Euroloppet Pass-innehavare som har fullgjort minst 5 Euroloppet Champion Races (på 5 arenor) under en säsong kan, för nästa vinter, boka en gratis fristart-voucher för ett Euroloppet Champion Race, som hen inte deltagit i förra vintern, såvida fristarter är tillgängliga i kvoten.
  • Den bokade fristarten är giltig i 12 månader, icke utbytbar och icke överförbar. En ersättning är inte möjlig.
  • De bokade fristarterna som kommer med START-vallan skickas per post från Euroloppet-kontoret fr.o.m. november till senast medlet av december .

Inloggning/registrering fristartpoolen

 

Hjärtligt tack!


Euroloppet Racer aktionen 3 + 1 möjliggörs med stöd av alla Euroloppet Champion Race arrangörer.
I Racer aktionen 3 + 1 kommer Euroloppet Champion Race att erbjuda fristarter till värda av ca 20.000 € per säsong.Fristart-vouchrarna är, beroende på arrangemanget, kvoterade.

 

 

Juridisk information:

Euroloppet Racer aktionen är en frivillig bonus given av Euroloppet Champion Race arrangörerna och Europeiska Skidmaratonförbundet. Arrangörerna vill erbjuda Euroloppet löparna ytterligare förmåner för sin sport. Aktionen har en tidsram. Det finns ingen automatisk rätt till en Freestart Voucher för något specifikt Euroloppet Champion Race. Anspråk på en Freestart Voucher föreligger endast så länge det ännu i fristartpoolen finns Freestart Voucher tillgängliga i kvoten för fristarter.  När alla Freestart Voucher som förelåg tilldelats, upphör anspråketFreestart Vouchern är endast giltig för den kommande säsongen. En överföring på en annan person, ett utbytet mot en annan tävling eller en återbetalning av startavgiften är inte möjlig. Om ingen inlösning sker inom 12 månader (detta gäller även vid förhinder, sjukdom, et c.) upphör anspråket, utan ersättning.

 

* Villkor för deltagande 

Berättigad att delta i Euroloppet Racer lotteriet är alla skidåkare som under en säsong deltar i minst 3 Euroloppet Champion Race vilka är upptagna i tävlingskalendern och som innehar ett giltigt Euroloppet Pass vid den tidpunkten. Europeiska skidmaratonförbundet (EUC) är arrangör av lotteriet för Euroloppet Pass-innehavare. Vinnarna utses av EUC efter säsongens sista Euroloppet Champion Race. Vinnarna kommer att publiceras på internet www.euroloppet.com med förnamn, namn och hemland. T Vinnarna blir skriftligt och via mejl meddelade. Priserna är vinster som tidigare publicerats på www.euroloppet.com. Det angivna värdet av vinsten är vägledande och kan variera beroende på vinst. Någon kompensation till detta värde är inte möjlig.   Vinsterna kan inte betalas ut i kontanter. En rättslig process är utesluten. Det finns ingen diskussion om Euroloppet lotteriet.

nach oben