… skaffa dig ditt Euroloppet Pass

 • Välkomstpresent med ett värde på över 60,-€
 • Utnyttja stödprogrammet för Euroloppet passinnehavare med många finansiella fördelar
 • Euroloppet Champion diplom
 • Euroloppet Champion medalj
 • Euroloppet Champion kristalltallrik
 • Euroloppet Racer – årsbedömning med Euroloppet Racer Diplom

Regler Euroloppet Racer

Euroloppet Racer

årlig Euroloppet Racer - årsbedömning

 • Du blir en Euroloppet Racer redan när du har deltagit i 3 Euroloppet-evenemang under en säsong. Kort- eller långdistans, fristil/klassik
 • Du får ett "Euroloppet Racer Diplom" och ett "Euroloppet Racer" tygmärke, båda med årtal.

The Racer action 3 + 1 is realized with the support of all Euroloppet organizers. In total, the Euroloppet races support the action with freestarts in a worth of ca. 20.000.-€ per season. The freestart vouchers are limited for each event.

Who absolves in one season at least three Euroloppet events as Euroloppet Passport holder will be honored with the title „Euroloppet Racer YEAR“. Each “Euroloppet Racer” has access to the Euroloppet “Freestartpool” at www.euroloppet.com in the year, he achieved the title „Euroloppet Racer“ with his Euroloppet Passport N°. The „Freestart Vouchers“ of the events will be available in the „Freestartpool“ for a limited time only (September 01st to October 31st).
The Euroloppet Racer (at least 3 or 4 races) can order an available Freestart Voucher of the Freestartpool for a Euroloppet event, he didn’t absolve in the last season. Who absolved at least 5 races in one Euroloppet season can choose his Freestart for the next season freely, in case freestarts are still available. The Freestart Voucher is only valid for the next season and is not transferable. Refunding is not possible.

If the Freestart Voucher will be encashed in the next season, the race will be honored for the new Racer valuation. That means, the Ski Marathon runner has only pay the starting fee for two Euroloppet events, to get another access to log in to the Freestartpool for the next season.

Legal notice:

The Euroloppet Racer Aktion is a voluntary service of the Euroloppet organizers and the European Union of cross-country skiing marathon races. The responsible persons want to offer more advantages for the Euroloppet Racers in their sports. The action is limited by time. Legal notice: There’s no right to a Freestart Voucher of a certain Euroloppet event. The right of a freestart is given until Freestart Vouchers are available in the Freestartpool. If all available Freestart Vouchers are distributed, there’s no more right to a Freestart Voucher. A transfer to another person, changing to another racer or refunding of the starting fee is not possible. If the starting voucher won't be encashed (in case of hindrance, illness, etc.) the demand expires.

Regler

Bli en Euroloppet Champion

När du har skaffat dig ett Euroloppet Pass har du förutom alla möjligheter som passet erbjuder även chansen att bli en Euroloppet Champion.

Passet är giltigt tills du har nått din Euroloppet Champion titel.  (max. 10 år/vintrar – fr.o.m. utställningsdatum)

 • När du har fullföljt 8 olika Euroloppet evenemang – kort- eller långdistans inom max. 10 år, får du titeln "Euroloppet Champion"
 • Som Euroloppet Champion får du sedan Euroloppets "Champion Diplom" och en Euroloppet "Gold Sticker", tygmärket "Euroloppet Champion".
 • Varje Euroloppet Champion kan dessutom köpa en "Euroloppet Champion Medailj" och/eller en "Euroloppet  Champion Kristalltallrik".
 • Ditt namn publiceras på Internet som en Euroloppet Champion. Med foto om du skickar in ett sådant till oss.
 • Bedömning:  Ett lopp per evenemang – kort- eller långdistans - fristil/klassisk